BCMS - hemsida för konstnärer / kulturproducenter

Köpvillkor 2018-1

Allmänna köpvillkor för b*cms webbsystem abonnemang
Version 2018-1 (2018-08-14)

Detta är de allmänna villkoren för beställning och köp av abonnemang på b*cms webbsystem ("Tjänsten") samt eventuella extra tjänster ("Extratjänster"), som till exempel utbildning eller bearbetning och hantering av material. De allmänna villkoren reglerar villkoren för köp mellan köparen av tjänsterna ("Köparen") och Firma Jon Brunberg ("Säljaren").

1. Abonnemang:

(a) Köparen köper ett abonnemang på tjänsten b*cms webbsystem ("Tjänsten"). Det innebär att Säljaren mot en årlig avgift gör Tjänsten tillgänglig att använda för Köparen under en period på 12 månader. Abonnemanget startar det datum då den första fakturan för abonnemanget förfaller ("Startdatum"). Kostnaden för Tjänsten ("Abonnemangsavgiften") betalas i förskott och faktureras årligen.

(b) Tjänsten kan enbart användas i enlighet med villkoren i det Licensavtal som Köparen erhåller från Säljaren i samband med beställning. Genom att använda Tjänsten godkänner Köparen Licensavtalet.

(c) Inga formuleringar i detta dokument skall upphäva Licensavtalets giltighet.

2. Kostnadsfri rådgivning:

I samband med beställning av Tjänsten ingår en timmes kostnadsfri rådgivning (värde ca 500 kr) per mail eller telefon. Köparen erbjuds då också möjlighet att testa Tjänsten på egen hand innan hen bestämmer sig för en beställning.

3. Betalningsvillkor:

(a) Säljaren fakturerar Köparen abonnemangsavgiften i förskott för kommande 12-månadersperiod när Tjänsten gjorts offentlig, eller tidigast 30 dagar efter det att Tjänsten gjorts tillgänglig för Köparen, om inte Köpare och Säljare kommit överens om annat. Fakturan levereras som en PDF till Köparen mailadress.

(b) Hela det fakturerade beloppet skall betalas till på fakturan angivet konto inom 30 dagar.

(c) Om inte hela beloppet inkommit på Säljarens konto på förfallodagen äger säljaren rätt att säga upp Licensavtalet och att stänga av Tjänsten med omedelbar verkan.

4. Uppsägning och förlängning av abonnemang samt återbetalning

(a) Abonnemanget förlängs automatiskt med 12 månader från abonnemangets startdatum när förskottsbetaltning för perioden har erhållits.

(b) Abonnemanget behövs inte sägas upp, utan avslutas automatiskt 30 dagar efter det att utställd faktura för den årliga abonnemangsavgiften förfallit, varvid hemsidan med alla filer och data raderas.

(c) Om Köparen ändå önskar säga upp avtalet innan en ny abonemmangsperiod börjar återbetalas inte del av abonnemangsavgiften.

5. Öppet köp:

(a) Säljaren tillämpar 45 dagars öppet köp på Tjänsten från det datum då fakturan enligt punkt 3a är utställd. Om Köparen åberopar öppet köp, vilket skall göras via e-post eller telefon, stängs Tjänsten av med omedelbar verkan.

(b) Även om Köparen åberopar öppet köp måste denne ändå betala för beställda och utförda Extratjänster, såsom till exempel utbildning eller bearbetning av material med 500 kr per timme exklusive moms beroende på tidsåtgång och den tidsomfattning Köparen och Säljaren kommit överens om.

6. Kontaktinformation:

Jon Brunberg
Gröndalsvägen 140
117 68 Stockholm

070-314 36 92
jon@b-cms.com