BCMS - hemsida för konstnärer / kulturproducenter

Särskilda önskemål

I paketen ingår inte bearbetning eller uppladdning av material. Beställer du ett paket med utbildning så lär du dig snabbt att klara hanteringen själv. Om du ändå behöver hjälp med att bearbeta och få upp ditt material så kostar det 500 kr per timme inklusive moms. Hur lång tid det kan tänkas ta beror helt på hur omfattande ditt material är och vilken bearbetning som behövs. Kontakta mig för att få veta mer!

Behöver du speciella funktioner eller har andra särskilda behov som inte täcks in av baspaketet? Kontakta mig i så fall för att få en kostnadsberäkning. Paketen kan kompletteras med utökad funktionalitet, specialformgiven design eller utökade avtal för support och uppdateringar. Jag åtar mig också att bearbeta och ladda upp material till hemsidan inför lansering och i sådana fall får man göra en estimering av hur mycket tid som kan tänkas gå åt baserad på materialets omfattning (antal bilder och texter) och vilken typ av bearbetning som måste göras. Jag åtar mig däremot inte att göra löpande uppdateringar av befintliga hemsidor. 

Kontakta mig på 070-314 36 92 eller mail jon@brunberg.se om du har frågor eller funderingar.