BCMS - hemsida för konstnärer / kulturproducenter

Datalagring 2019-1

Information om behandling av personuppgifter för dig
som abonnerar på eller har köpt en licens av b*cms
Version 2019-1

Det här dokumentet är avsett för dig som abonnerar på eller har köpt en licens av webbtjänsten b*cms. Dokumentet går igenom vilka personuppgifter om dig som lagras av oss (tjänsteleverantören Jon Brunberg, enskild firma, org nr: 6411031310) och hur de behandlas och används. Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) ska du få information om vilka av dina personuppgifter som registreras och behandlas av oss, vilket syftet är och hur.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna installera tjänsten, garantera tjänstens kvalitet, genomföra uppdateringar och leverera snabb och tillförlitlig support. Vissa personuppgifter krävs för fakturering.

Följande uppgifter om dig sparas alltid: namn och e-postadress. Vid fakturering sparas din fakturaadress och vid utlandsfakturor inom EU-området även EU-Momsnummer. Dessa uppgifter får vi i regel direkt från kunden vid beställning eller fakturering.

Därtill sparas de inloggningsuppgifter till databaser, webbhotell och innehållssystem som krävs för att installera och uppdatera tjänsten. Uppgifterna kommer i regel direkt från kunden eller produceras när vi har registrerat webbplatser eller databaser åt dig.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att spara dina personuppgifter är att kunna fullfölja vårt avtal med dig och för att underlätta framtida underhåll. Dina uppgifter sparas så länge som du är kund hos oss. De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med en tredje part som du inte själv har godkänt, utom i sådant fall att vi skulle bli skyldiga att dela sådana uppgifter enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Jon Brunberg. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter (se kontaktinformation nedan). Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Ladda ned ovanstående text som PDF

Kontaktinformation

Jon Brunberg
Gröndalsvägen 140
117 68 Stockholm
Tel: +46-70-314 36 92
E-post: jon@b-cms.com