BCMS - hemsida för konstnärer / kulturproducenter

Vi kör! Nyheter sommaren 2019

Arbetet med att förbättra b*cms går vidare! De nya uppdateringar som släpptes under 2019 ger dig fler valmöjligheter och stöd för fler format. Här är listan på de viktigaste nyheterna!

Fler alternativ för sidmallar och layout!

  • För de flesta typer av artiklar kan du välja att stänga av tumnagelbilder.
  • För artiklar med breda bilder kan du välja att skala bildernas höjd relativt mot fönstrets höjd och att stänga av och på navigation mellan artiklar.
  • Blogg-sidan har fått ett snyggare arkiv och delningsknappar sköts numera av pluginen AddToAny.

Fler mediaformat och stöd för uppladdad video!

  • Stöd för uppladdning av kortare videos i mp4-format med h264/AAC codec, max 30 mb per fil.
  • Stöd för ljudfiler i ogg, oga och flac-format.
  • Möjlighet att styra vissa parametrar för uppspelning av uppladdad ljud och video.

Förbättrad säkerhet och förbättrad redigering!

  • Det har blivit enklare och snabbare att se ändringar av färger och typografi vid inloggning.
  • Systemet är bättre rustat för att kunna köras med krypterad överföring med t ex Let's Encrypt.

Uppdateringarna för 2019 heter 3.3.30, 3.3.34 och 3.3.40. De hämtas automatiskt när du loggar in till administrationen men du måste själv installera dem en och en. Se "Gula rutan" när du loggar in. Nyheterna kommer att presenteras närmre i en serie artiklar och bloggposter under hösten.